Refinantseerimislaen

Refinantseerimislaen on protsess, mille käigus peetakse uuesti läbirääkimisi ja asendatakse olemasoleva laenulepingu tingimused, tavaliselt seoses laenu või hüpoteegiga. Kui ettevõte või üksikisik otsustab laenukohustust refinantseerida, soovib ta tegelikult teha soodsaid muudatusi oma intressimääras, maksegraafikus või muudes lepingus sätestatud tingimustes. Kui see on heaks kiidetud, saab laenuvõtja uue lepingu, mis asendab esialgse lepingu. Laenuvõtjad otsustavad sageli refinantseerida, kui intressimäära tingimused oluliselt muutuvad, mille tulemuseks on võimalik võlgade kokkuhoid uue lepingu alusel.

Refinantseerimise laenu omadused

Laenu eelised refinantseerimiseks

Saate madalamaid igakuisi laenumakseid ja intressimäärasid. Saate muuta reguleeritava intressimäära fikseeritud intressimääraks. Saate määrata lühema laenutähtaja, mis võimaldab säästa raha kogu makstud intressilt.

Kuidas refinantseerimislaen toimib?

Tarbijad kipuvad püüdma teatud võlgu refinantseerida, et saada paremaid laenutingimusi, sageli vastusena muutuvatele majandustingimustele. Refinantseerimislaenu üldised eesmärgid on alandada fikseeritud intressimäära, vähendada makseid laenu eluea jooksul, muuta laenu tähtaega või minna üle fikseeritud intressimääraga hüpoteegilt reguleeritava intressimääraga hüpoteegi vastu või vastupidi.

Laenu intressimäärade refinantseerimine

Kõige levinum refinantseerimise motivatsioon on intressimäärad. Kuna intressimäärad on tsüklilised, otsustavad paljud tarbijad intressimäärade langemisel refinantseerida.

Riiklik rahapoliitika, majandustsükkel ja turukonkurents võivad olla peamised tegurid, mis põhjustavad tarbijate ja ettevõtete intressimäärade tõusu või langust. Need tegurid võivad mõjutada igat tüüpi laenutoodete intressimäärasid, sealhulgas nii viivislaenud kui ka uuenevad krediitkaardid.

Intressimäärade tõustes maksavad võlgnikud, kes toodavad muutuva intressimääraga tooteid, rohkem intressi; kui intressimäärad langevad, juhtub vastupidine.